Hjem

Bestyrelsen indkalder til foreningens ordinære generalforsamling torsdag d. 4. maj 2023 kl. 20.00 på Roots Vinbar, Teglholmens Østkaj 30, 2450 København SV. Foreningen byder på et glas og snacks.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent

c. Årsberetning samt godkendelse heraf

d. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

e. Behandling af indkomne forslag (skal være indkommet til info@kanalbyensif.dk senest 1 uge før generalforsamlingen)

e.1 Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §6 om Kontingent til, at foreningen kan fastsætte kontingent til mellem 500 – 850 kr. pr. aktivitet pr. barn.

f. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant

g. Valg af revisor og revisorsuppleant

h. Eventuelt

Den årlige generalforsamling er en mulighed for, at interesserede kan høre om foreningens arbejde, hvad man som bestyrelsesmedlem/frivillig/træner kan hjælpe med og komme med input til foreningens udvikling. Kanalbyens IF er afhængig af, at frivillige vil være en del af holdet, så vi håber på at se flere af jer. Vi skal have nye kandidater til bestyrelsen for, at foreningen kan fortsætte.

Mange hilsner

Bestyrelsen.

Velkommen

Sæson 22/23 byder på både badminton, dans, basket, fodbold, gymnastik og leg, hockey, acro og skuespil. Se den fulde holdoversigt, priser og info under ”Tilmeld Hold” her på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dit barn

Det er selvfølgelig muligt at få en prøvetræning først. Skriv blot til vores koordinator Camilla på info@kanalbyensif.dk eller ring på tlf. 61 47 04 30, så hun kan orientere trænerne!

Velkommen til Kanalbyens IF.

Vi er en flerstrenget idrætsforening, der udbyder hold til både børn, unge, familier og voksne. Navigér rundt på siden ved hjælp af menuen.

Har du ideer til hvordan vi kan udvikle os eller har du mod på selv at være træner hører vi meget gerne fra dig.

Venlig hilsen

Kanalbyens IF