Hjem

Velkommen

Skal dit barn have resten af sæsonen med hos KIF?
Så er det nu du har chancen. Vi har stadig ledige pladser på flere af vores hold med både badminton, børnebasket, fodbold, babygymnastik, hockey og yoga. Da vi er nået til anden halvdel af sæsonen, har vi sat kontingentprisen ned på hold med ledige pladser. Du kan derfor nu tilmelde dit barn for kun 400 kr. på udvalgte hold. Se den fulde holdoversigt, priser og info under ”Tilmeld Hold” her på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dit barn.

Det er selvfølgelig muligt at få en prøvetræning først. Skriv blot til vores koordinator Camilla på info@kanalbyensif.dk eller ring på tlf. 61 47 04 30, så hun kan orientere trænerne!

Velkommen til Kanalbyens IF.

Vi er en flerstrenget idrætsforening, der udbyder hold til både børn, unge, familier og voksne. Navigér rundt på siden ved hjælp af menuen.

Har du ideer til hvordan vi kan udvikle os eller har du mod på selv at være træner hører vi meget gerne fra dig.

Venlig hilsen

Kanalbyens IF

Kære alle i KIF

Bestyrelsen indkalder til foreningens ordinære generalforsamling onsdag den 18. maj 2022 kl. 20.00 på Roots Vinbar, Teglholmens Østkaj 30, 2450 København SV.

Foreningen byder på et glas og snacks. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent

c. Årsberetning samt godkendelse heraf

d. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

e. Behandling af indkomne forslag (skal være indkommet til info@kanalbyensif.dk senest 1 uge før generalforsamlingen)

f. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant

g. Valg af revisor og revisorsuppleant

h. Eventuelt

På generalforsamlingen vil der også være mulighed for at interesserede kan høre om foreningens arbejde og om, hvad man kan hjælpe med og komme med input til foreningens udvikling.

Vi mangler flere, der vil være med på holdet og udvikle foreningen, så mød op!

Mange hilsner Bestyrelsen.

This will close in 20 seconds