Kontingentstøtte

Københavns Kommune giver økonomisk støtte til kontingent og udstyr til udsatte børn og unge. Forældre, sagsbehandlere mv. kan ikke selv søge om støtte, men i KIF hjælper vi gerne med at ansøge om kontingentstøtte på vegne af et barn, så alle børn og unge har mulighed for at deltage i idræts- og foreningsfællesskabet.

Hvis dette er relevant, så kontakt foreningens udviklingskoordinator.