Om Kanalbyens IF

Kanalbyens IF er en flerstrenget idrætsforening, der udbyder aktiviteter i det smukke, nye Sydhavnen. De fleste af foreningens aktiviteter foregår på og omkring Skolen i Sydhavnen, hvor vi gør brug af Idrætshallen, Sansesalen og de omkringliggende udendørs faciliteter.
KIF startede op som en børneidrætsforening og har stadigvæk flest aktiviteter for børn i skolealderen og før skolealderen, men er nu begyndt på også at udbyde aktiviteter for unge, voksne og familier. I dag har KIF over 400 medlemmer fordelt på mere end 10 forskellige idrætter og over 30 hold.

Pr. 1. januar 2021 trådte en 2-årig samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn i kraft. Formålet med denne aftale er at styrke og udvikle KIF med henblik på at gøre foreningen endnu bedre i stand til at rumme flere børn og unge. I KIF har vi nemlig en vision om, at endnu flere børn og unge skal møde idræt, bevægelse og foreningsliv i deres hverdag. For at lykkes med dette har vi ansat en udviklingskoordinator på deltid, som målrettet skal arbejde med opstart af nye aktiviteter, rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige, markedsføring og synliggørelse af KIF samt opbygge samarbejder med lokale institutioner og andre relevante aktører.