Holdoprettelse

Her kal du indtaste navnet på dit hold / Please insert the name of the class you wish to teach
Lav en beskrivelse af dit hold. KIF laver ikke beskrivelserne, så tænk over hvordan du vil præsentere holdet / Please add description of your class. KIF does not alter class descriptions, so think about how you want to present your team
Angiv hvor mange personer, der max må være på holdet / please enter the maximum number of participants on the class you are teaching
Angiv klassetrinet/alder holdet henvender sig til. Hvis der er tale om alder skrives ÅR, hvis der angives klassetrin skrives KL.
Indtast navn og efternavn / enter your first and last name
Angiv venligst din fulde adresse inklusive postnummer/please enter your full adress including zip code
Angiv et telefonnummer, hvor du kan kontaktes / please enter your phone number
Angiv venligst din e-mail / please enter your email.
Skal børnene medbringe noget, hvilket tøj skal de have på eller er der andre oplysninger du ønsker børnene skal vide? ^Hvis nej, angiv da nej. Should the kids bring something, have special clothing or anything else? If nothing please enter no